Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Retourneren en herroepingsrecht

     Navolgend willen wij je over je herroepingsrechten informeren. In onderstaande gevallen is het retourneren van jouw in de DocCheck Shop gekochte artikelen mogelijk:

     Retourneren en herroepingsrecht

     Heeft u een beschadigd, defect of verkeerd artikel ontvangen?

     Mocht u een beschadigd, defect of verkeerd artikel hebben ontvangen, willen wij ons hiervoor verontschuldigen. Door ons foutief of defect geleverde, resp. tijdens de verzending beschadigde artikelen, nemen wij terug en sturen u zo snel mogelijk een vervanging.

     Informeer ons alstublieft binnen 14 dagen na ontvangst van de zending over een foutieve of beschadigde levering. Dit kunt u per e-mail doen.

     Wilt u een artikel binnen de waarborg/garantie reclameren?

     Mocht u een artikel in het kader van de waarborg of de vrijwillige garantie van de fabrikant willen reclameren, kunt u het artikel, voldoende gefrankeerd en met een uitvoerige beschrijving van de fout, naar ons opsturen. In principe kunt u het gereclameerde product ook opsturen naar de fabrikant. Dit kan de bewerkingsduur duidelijk verkorten.

     DocCheck Shop GmbH
     Dieselstr. 6
     50354 Hürth
     Duitsland

     Naast de garantie heeft u recht op de wettelijke waarborg, die niet beperkt worden door de garantie.

     Wilt u een artikel aan ons retourneren?

     Als u een bestelling afsluit met het primaire doel, het product voor uw commerciële of zelfstandige beroepsomgeving te gebruiken, komt het herroepingsrecht voor verbruikers te vervallen, aangezien juridische personen of ondernemers in overeenstemming met § 14 lid 1 BGB (Bundesgesetzbuch) niet onder de categorie verbruikers vallen. Hiertoe behoren onder andere, echter niet uitsluitend, professionele gebruikers zoals gevestigde artsen, artsen uit klinieken, apothekers, verzorgings- en reddingsdiensten en studenten.

     Ook als professionele gebruiker kunt u bij ons bestelde artikelen binnen de retourtermijn van 14 dagen terugsturen. Wij wijzen u er echter op dat wij niet alle artikelen kunnen terugnemen (bijv. steriele producten, gekoelde producten, in-vitro diagnostica, op maat gemaakte producten zoals gravures of speciale bestellingen zoals meubilair of medische apparatuur). U ontvangt een retourformulier bij uw levering. Alle hierop met een Ø gemarkeerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Wij hopen op uw begrip, dat wij desalniettemin geretourneerde producten na ontvangst verwijderen en deze niet crediteren.

     Herroepingsrecht voor verbruiker

     Als u geen professionele gebruiker bent, is het wettelijke herroepingsrecht voor verbruikers voor u van toepassing:

     (Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)

      

     Herroepingsrecht van de verkoop van goederen

     U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum

     • waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn;
     • waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen worden of zijn;
     • waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit genomen heeft, voor zover een goed besteld heeft, dat in verschillende deelleveringen of in verschillende stukken geleverd wordt;

     Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Köln, Deutschland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

     Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

     Na herroeping moeten de artikelen binnen 14 dagen aan ons worden teruggezonden.

     Gevolgen van herroeping

     Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.

     We kunnen de terugbetaling voor goederen die als pakket verstuurd kunnen worden weigeren, totdat we deze goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u deze goederen teruggestuurd heeft, afhankelijk van wat eerder gebeurd is.

     We halen de goederen af die niet als pakket verstuurd kunnen worden.

     U moet de goederen, die als pakket verzonden kunnen worden, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline wordt gehaald als u de goederen die als pakket verzonden kunnen worden voor de deadline van twee weken terugstuurt.

     U draagt de directe kosten voor de terugzendingen van goederen die als pakket verzonden kunnen worden. U draagt de directe kosten voor de terugzendingen van goederen die niet als pakket verzonden kunnen worden.

     U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke omgang met u en dit na controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

     Redenen voor uitsluiting en verval

     Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

     • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke behoeften van de consumen
     • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;
     • voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft;
     • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

     Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten

     • voor de levering van steriele producten, in-vitrodiagnostica en gekoelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;
     • voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen gemengd werden;
     • voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking, als de verzegeling werd verwijderd na de levering.

     Standaardformulier voor herroeping

     (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

     Naar DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Köln, Deutschland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl

     Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

     Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

     Naam van de verbruiker(s)
     Adres van de verbruiker(s)
     Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
     Datum

     (*) Schrappen wat niet van toepassing is.

      

     Herroepingsrecht voor reparaties

     U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat de overeenkomst gesloten wordt.

     Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Köln, Deutschland,  E-mailadres: info@doccheckshop.nl) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

     Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

     Gevolgen van herroeping

     Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.

     Heeft u geëist dat de diensten tijdens de herroepingstermijn moeten beginnen, dan moet u ons een redelijk bedrag, dat overeenkomt met het aandeel vanaf de datum wanneer u ons van de uitoefening van het heroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst op de hoogte gebracht heeft, reeds verrichte diensten in vergelijking met de totale omvang overeenstemt met de voorziene diensten in de overeenkomst.

     Redenen voor beëindiging

     Het herroepingsrecht verliest zijn geldigheid bij een overeenkomst bij het verlenen van diensten, indien de ondernemer de dienst volledig geleverd heeft en met de uitvoering van de dienst eerst begonnen is, nadat de verbruiker daartoe zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft en gelijktijdig zijn kennis daarvan bevestigd heeft, dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst door de ondernemer.

     Standaardformulier voor herroeping

     (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

     Naar DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Köln Deutschland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl

     Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

     Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

     Naam van de verbruiker(s)
     Adres van de verbruiker(s)
     Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
     Datum

     (*) Schrappen wat niet van toepassing is.