Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Retourneren en herroepingsrecht

     Hieronder vindt u meer informatie over retours en uw herroepingsrecht.

     Retourneren en herroepingsrecht

     Heeft u een beschadigd, defect of verkeerd artikel ontvangen?

     Mocht u een beschadigd, defect of verkeerd artikel hebben ontvangen, willen wij ons hiervoor verontschuldigen. Door ons foutief, defect geleverde of tijdens de verzending beschadigde artikelen, nemen wij terug en sturen u zo snel mogelijk een vervanging.

     Informeer ons alstublieft binnen 14 dagen na ontvangst van de zending over een foutieve of beschadigde levering. Gelieve hiervoor ons contactformulier te gebruiken.

     Wilt u over een artikel binnen de waarborg/garantie reclameren?

     Als u een klacht wilt indienen over een artikel dat onder de garantie of vrijwillige fabrieksgarantie valt, stuur ons dan het artikel met voorzien van porto en een gedetailleerde beschrijving van het defect. In principe kunt u het product waarover u een klacht heeft ook naar de fabrikant sturen. Dit kan de verwerkingstijd aanzienlijk verkorten.

     DocCheck Shop GmbH
     Dieselstr. 6
     50354 Hürth
     Duitsland

     Naast de garantie heeft u recht op de wettelijke waarborg.

     Wilt u een artikel retourneren?

     Als u een bestelling plaatst voor doeleinden die overwegend kunnen worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, vervalt het herroepingsrecht voor consumenten, aangezien rechtspersonen of ondernemers geen consumenten zijn volgens § 14 lid 1 BGB (Bundesgesetzbuch Duitsland) Dit omvat, maar is niet beperkt tot, professionele gebruiker zoals huisartsen, artsen, apothekers, verpleeg- en hulpdiensten en studenten.

     Ook als professionele gebruiker kunt u bij ons bestelde artikelen binnen de retourtermijn van 14 dagen terugsturen. Wij wijzen u er echter op dat wij niet alle artikelen kunnen terugnemen (bijv. steriele producten, gekoelde producten, in vitro diagnostiek, op maat gemaakte producten zoals gravures of speciale bestellingen zoals meubilair of medische apparatuur). U ontvangt een retourformulier bij uw levering. Alle hierop met een Ø gemarkeerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. We vragen om begrip voor het feit, dat desondanks geretourneerde producten na ontvangst vernietigd worden en geen krediet uitgeschreven wordt.

     Herroepingsrecht voor consumenten

     Als u geen professionele gebruiker bent, geldt het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten:

     (Een consument is elke natuurlijke persoon die een wettelijke transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.)

      

     Herroepingsvoorwaarden voor de verkoop van producten

     U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum

     • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de expediteur is, de goederen in ontvangst genomen heeft, als u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een samengestelde bestelling en deze gezamenlijk geleverd worden/werden;
     • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de expediteur is, de laatste goederen in ontvangst genomen heeft, als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een samengestelde bestelling en deze apart geleverd worden/werden;
     • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de expediteur is, de laatste deelbestelling of het laatste stuk in ontvangst genomen heeft, als u een product heeft besteld die in meerdere deelbestellingen of stukken geleverd wordt;
     • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de expediteur is, het eerste product in ontvangst genomen heeft, als het gaat om een regelmatige bestelling geleverd over een bepaalde periode.

     Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Keulen, Duitsland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

     Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

     Na herroeping moeten de artikelen binnen 14 dagen aan ons worden teruggezonden.

     Gevolgen van herroeping

     Als u dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

     We kunnen weigeren u terug te betalen voor goederen die per pakketpost worden verzonden, totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de betreffende goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat als eerst gebeurt.

     Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden door ons opgehaald.

     U moet de goederen, die per pakketpost verzonden kunnen worden, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline wordt gehaald indien u de betreffende goederen voor de uiterste datum twee weken na herroeping terugstuurt.

     U draagt de directe kosten voor de terugzendingen van goederen die per pakketpost verzonden kunnen worden, wij dragen enkel de kosten voor de terugzendingen van goederen die niet per pakketpost verzonden kunnen worden.

     U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke omgang met u en dit na controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

     Redenen voor uitsluiting en verval

     Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten:

     • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument;
     • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;
     • voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft;
     • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.

     Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten:

     • voor de levering van steriele producten, in vitro diagnostiek en gekoelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;
     • voor de levering van goederen, die na de levering door reden van hun aard onafscheidelijk met andere goederen vermengd werden;
     • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd.

     Voorbeeld Herroepingsformulier

     (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dient u enkel het herroepingsformulier in te vullen en terug te sturen.)

     Naar DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Keulen, Duitsland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl

     Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) de door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

     Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

     Naam van de consument(en)
     Adres van de consument(en)
     Handtekening van de consument(en) (enkel bij geschreven bericht)
     Datum

     (*) Schrap wat niet van toepassing is. 

      

     Herroepingsvoorwaarden voor reparaties

     U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van de afsluiting van de overeenkomst

     Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Keulen, Duitsland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

     Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

     Gevolgen van herroeping

     Als u dit contract annuleert, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

     Als u wenst de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn te annuleren, dan moet u een vergoeding betalen die overeenkomt met de verhouding van de diensten die al werden geleverd tot op het moment van de annulatie.

     Redenen voor uitsluiting of verval

     Het herroepingsrecht vervalt in het geval van een overeenkomst van dienstverlening, wanneer de handelaar de dienst volbracht heeft en de consument uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en tegelijk bevestigd heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de handelaar zijn aandeel van de overeenkomst nagekomen is.

     Voorbeeld Herroepingsformulier

     (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dient u enkel het herroepingsformulier in te vullen en terug te sturen.)

     Naar DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Keulen Duitsland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl

     Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) de door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

     Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

     Naam van de consument(en)
     Adres van de consument(en)
     Handtekening van de consument(en) (enkel bij geschreven bericht)
     Datum

     (*) Schrap wat niet van toepassing is.