Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Retourneren en herroepingsrecht

     Hieronder vindt u meer informatie over retours en uw herroepingsrecht.

     Annuleringsvoorwaarden voor consumenten

     Gelieve er rekening mee te houden dat het aanbod van onze shop voornamelijk gericht is op ondernemers zoals omschreven in § 14 sectie 2 BGB (burgerlijk wetboek Duitsland); meer informatie hierover vindt u in § 1 sectie 2 van onze algemene voorwaarden.

     Een „consument“ zoals omschreven in § 13 BGB (burgerlijk wetboek Duitsland) is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

     Een „ondernemer“ zoals omschreven in § 14 BGB (burgerlijk wetboek Duitsland) daarentegen is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in het kader van de uitoefening van een zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit; dit geldt uitdrukkelijk ook voor zelfstandigen zoals artsen of apothekers.

     In de onderstaande tekst willen we u informeren over onze annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op consumenten.


     Beschadigde of defecte goederen?

     Uw artikel heeft een defect of is beschadigd en u wilt weten op welke garantie u aanspraak kunt maken? Gelieve hiervoor de informatie in onze algemene voorwaarden te raadplegen.

      

     Herroepingsrecht voor consumenten

     De volgende herroepingsrechten zijn van toepassing als u een consument bent. Als u uw bestelling vanuit Zwitserland plaatst, houd dan rekening met de informatie onder punt 8.

     Gelieve ook rekening te houden met de informatie onder punt 4 („Redenen voor uitsluiting of verval“).

     1. Informatie over uw herroepingsrecht

     U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder het aangeven van een reden te annuleren. De annuleringstermijn is veertien (14) dagen vanaf de datum,

     • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de expediteur is, de goederen in ontvangst genomen heeft, als u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een samengestelde bestelling en deze gezamenlijk geleverd werden;

     • waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de expediteur is, de laatste goederen in ontvangst genomen heeft, als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een samengestelde bestelling en deze apart geleverd werden.

     2. Verklaring van herroeping

     Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (DocCheck Shop GmbH, Vogelsanger Str. 66, 50823 Keulen, Duitsland, E-mailadres: info@doccheckshop.nl, tel: +49 (0)221 92053-777), met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het onder punt 6 bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken, wat echter niet verplicht is.

     Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

     Na herroeping moeten de artikelen binnen 14 dagen aan ons worden teruggezonden.

     3. Gevolgen van herroeping

     Als u deze overeenkomst annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), zonder vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Gelieve echter rekening te houden met onze instructies onder punt 4 in het geval van onjuist gebruik van de goederen door u.

     We kunnen weigeren u terug te betalen voor goederen die per pakketpost worden verzonden, totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de betreffende goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat als eerst gebeurt.

     Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, laten wij door een dienstverlener ophalen.

     U moet de goederen, die per pakketpost verzonden kunnen worden, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline wordt gehaald indien u de betreffende goederen voor de uiterste datum twee weken na herroeping terugstuurt.

     U draagt de directe kosten voor de terugzendingen van goederen die per pakketpost verzonden kunnen worden.

     Wij dragen de kosten voor de terugzendingen van goederen die niet per pakketpost verzonden kunnen worden.

     4. Redenen voor uitsluiting

     Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt vroegtijdig bij overeenkomsten:

     • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument, daartoe horen bijvoorbeeld gravures, individuele afdrukken en dergelijke;

     • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;

     • voor de levering van goederen, die na de levering door reden van hun aard onafscheidelijk met andere goederen vermengd werden;

     • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd;

     • voor downloadproducten en het indienen van een overeenkomstige verklaring van afstand, zie § 2.2 van onze algemene voorwaarden.


     Indien de bestelde goederen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, indien het zegel na levering is verwijderd of op een andere manier is beschadigd, vervalt een in eerste instantie bestaand herroepingsrecht zodra het zegel is verwijderd of op een andere manier is beschadigd.

     Medicijnen, medische producten, goederen die gekoeld moeten worden, hygiëneartikelen, teststrips of cosmetica worden ook uitgesloten van annulering als ze definitief niet meer verhandelbaar zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne omdat het voor ons als bedrijf onmogelijk of buitengewoon moeilijk is om ze vanwege hun aard weer verhandelbaar te maken.

     5. Schadevergoeding voor verkeerd gebruik, verkeerde retourzending of beschadiging van de goederen

     Wanneer u uw goederen ontvangen heeft, heeft u natuurlijk het recht om de goederen die u van ons ontvangen heeft te controleren en te testen (let op de uitzonderingen op de bovengenoemde redenen voor uitsluiting of annulering) en om uw recht op annulering uit te oefenen.

     Gelieve er echter rekening mee te houden dat wij ons recht behouden om schadevergoeding te eisen als u ons goederen terugstuurt die in goede staat zijn aangekomen en die door u verkeerd zijn geïnspecteerd of beschadigd en als gevolg daarvan een waardevermindering hebben geleden. Dit is conform § 357a sectie 1 nr. 1 van het BGB (burgerlijk wetboek Duitsland) indien de waardevermindering te wijten is aan een slechte hantering van de goederen die niet nodig was om de toestand, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen te controleren. We eisen ook compensatie indien u de goederen duidelijk beschadigd heeft.

     Het is ook mogelijk dat de goederen die u retourneert beschadigd raken tijdens het retourtransport. Stuur daarom de betreffende goederen naar ons terug in daarvoor geschikte pakketten die voldoende zijn beveiligd met opvulmateriaal. Gelieve indien mogelijk de goederen in de originele verpakking terug te sturen.

     6. Voorbeeld herroepingsformulier

     Als u de overeenkomst wilt annuleren, vul dan ons voorbeeld herroepingsformulier in.

     7. Retourzending en terugbetaling

     Gelieve het bijgeleverde retourlabel te gebruiken om uw goederen terug te sturen. Voor het retourneren van uw goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, vragen we u gepaste pakketten te kiezen met voldoende bescherming en vulmateriaal. Gelieve indien mogelijk de goederen in de originele verpakking terug te sturen.

     Indien de goederen niet per pakketpost verzonden kunnen worden, neem dan contact met ons op zodat een ophaling geregeld kan worden. Houd er rekening mee dat er in individuele gevallen kosten verbonden kunnen zijn aan een dergelijke retourzending.

     In het geval van een terugbetaling van de betaalde aankoopprijs, zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. We kunnen ook weigeren u terug te betalen voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, totdat we deze goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u deze goederen heeft teruggestuurd.

     8. Omvang van het herroepingsrecht

     Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van de Europese Unie en van wie de enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.


     Status: 04/2024