Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

     Dr. Weigert neodisher FA

     Voor mechanische reiniging van instrumenten

     neodisher FA
     Art.nr.: 160389
     Verpakking: 5 l

     Inhoud: 5 liter

     67,64 € Incl. BTW*
     (13,53 € / 1 l)
     55,90 € excl. BTW*
     (11,18 € / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Levertijd 8 tot 9 dagen


     U ontvangt uwe artikelen tussen 04.03.2024 en 05.03.2024

     neodisher FA van Dr. Weigert

     Veelzijdig schoon. De neodisher FA is een reinigingsmiddel met een goed reinigend vermogen voor bloed, eiwitten, resten van kweekmedium en gelatine. Het is ook zacht voor materialen, zodat u het kunt gebruiken om de meeste medische instrumenten te reinigen.

     neodisher FA - In één oogopslag

     • Alkalisch reinigingsmiddel
     • Vloeibaar concentraat
     • Geschikt voor: chirurgische instrumenten, anesthesie-benodigdheden, operatiekamer schoenen, babyflesjes, laboratorium glaswerk
     • Hoge materiaalbescherming
     • Vrij van oxidatiemiddelen en oppervlakteactieve stoffen

     neodisher FA - verwijdert vele soorten vuil

     neodisher FA maakt een grondige, machinale reiniging mogelijk van chirurgische instrumenten, anesthesie-benodigdheden, chirurgisch schoeisel en andere medische gebruiksvoorwerpen in dokterspraktijken en ziekenhuizen. Het feit dat het voor zoveel gebruiksvoorwerpen kan worden gebruikt, maakt het bijzonder veelzijdig.

     Dit reinigingsmiddel is geschikt voor:

     • Reprocessing van chirurgische instrumenten en anesthesiegereedschap
     • Verwijdering van bloed, serum, kweekmedia en analyseresiduen in medische laboratoria
     • Babyflessen schoonmaken in zuivelkeukens

     Vanwege de chemische samenstelling van neodisher FA moet het met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op deze pagina voor informatie over de gevaren en de veiligheid.

     Beoogd gebruik

     Was- en reinigingsmiddel

     Omvang van de levering

     • 1 fles neodisher FA
     Pictogram:
     Signaalwoord: waarschuwing
     Gevarenwaarschuwingen: H226 – Ontvlambare vloeistof en damp.
     H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
     P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
     P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P361 – Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
     P502 – Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning of recycling.
     Laatst bekeken