Zoekresultaten:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productsuggesties

     Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

     Dr. Schumacher Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel

      

     Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel
     Art.nr.: 303119.0
     Verpakking: 2 l

     Keuze: 2 liter

     21,72 € Incl. BTW*
     (10,86 € / 1 l)
     17,95 € excl. BTW*
     (8,98 € / 1 l)

     excl. verzendkosten »

     Artikel op voorraad


     U ontvangt uwe artikelen tussen 24.02.2024 en 26.02.2024

     Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel van Dr. Schumacher

     DescoBohrerbad is een preparaat voor handmatige dompeldesinfectie en reiniging van roterende precisie-instrumenten zoals boren, frezen of diamantslijpmachines. Het preparaat is gebaseerd op kaliumhydroxide en is vrij van aldehyden en fenol. Desco Bohrerbad is bacteriedodend, tuberculocide, schimmeldodend, levurocide en virusinactiverend.

     • Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel
     • Voor roterende instrumenten (boren, frezen, diamantslijpmachines)
     • Geschikt voor ultrasoon bad
     • Reinigingsvermogen
     • Aldehyde- en fenolvrij

     Beoogd gebruik

     Gebruiksklaar ontsmettingsmiddel voor boren en roterende precisie-instrumenten.

     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
     P301 – NA INSLIKKEN:
     P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P330 – De mond spoelen.
     P331 – GEEN braken opwekken.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Details
     Laatst bekeken