Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

     Dr. Schumacher

     Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel

      

     Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel
     Artikelnr.: 303119.0
     Pakking: 2 l

     Keus: 2 liter

     21,72 € Incl. BTW*
     (10,86 € / 1 l)
     17,95 € netto1
     (8,98 € / 1 l)

     zzgl. Versandkosten »

     Levertijd 14 tot 15 dagen


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 11.04.2023 en 12.04.2023

     Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel van Dr. Schumacher

     DescoBohrerbad is een preparaat voor handmatige dompeldesinfectie en reiniging van roterende precisie-instrumenten zoals boren, frezen of diamantslijpmachines. Het preparaat is gebaseerd op kaliumhydroxide en is vrij van aldehyden en fenol. Desco Bohrerbad is bacteriedodend, tuberculocide, schimmeldodend, levurocide en virusinactiverend.

     • Desco Boorbad Ontsmettingsmiddel
     • Voor roterende instrumenten (boren, frezen, diamantslijpmachines)
     • Geschikt voor ultrasoon bad
     • Reinigingsvermogen
     • Aldehyde- en fenolvrij

     Beoogd gebruik

     Gebruiksklaar ontsmettingsmiddel voor boren en roterende precisie-instrumenten.

     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
     Veiligheidsinstructies: P280 – Draag oogbescherming/gelaatsbescherming., P301 – NA INSLIKKEN:, P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P330 – De mond spoelen., P331 – GEEN braken opwekken.

     Meer informatie

     Sicherheitsdatenblatt (Deutsch)

     Details
     Laatst bekeken