Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

     Ariel Ariel Formula Pro +

      

     Ariel Formula Pro +
     Art.nr.: 119788
     Pakking: 13 kg

     Keus: Stuk

     120,88 € Incl. BTW*
     (9,30 € / 1 kg)
     99,90 € excl. BTW*
     (7,69 € / 1 kg)

     zzgl. Versandkosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 12.06.2023 en 13.06.2023

     Ariel Formula Pro + van Ariel     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
     P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
     P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
     P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
     P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
     Laatst bekeken