Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

     Ariel

     Ariel Formula Pro +

      

     Ariel Formula Pro +
     Artikelnr.: 119788
     Pakking: 13 kg

     Keus: Stuk

     103,94 € Incl. BTW*
     (8,00 € / 1 kg)
     85,90 € excl. BTW*
     (6,61 € / 1 kg)

     zzgl. Versandkosten »

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 24.03.2023 en 25.03.2023

     Ariel Formula Pro + van Ariel     Biocide: voorzichtig gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
     Pictogram:
     Gevarenwaarschuwingen: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
     Veiligheidsinstructies: P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., P102 – Buiten het bereik van kinderen houden., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen., P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen., P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

     Meer informatie

     Laatst bekeken