Weiterleitung zu:

Vergelijkbare trefwoorden

  Merken

   Categorieën

    Productvoorstellen

     Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

     schülke

     gigazyme x-tra krachtige reiniger

      

     gigazyme x-tra krachtige reiniger
     Artikelnr.: 116771
     Pakking: 2 l

     Keus: 2.000 ml

     39,81 € * bruto
     (19,91 € * / 1 l)
     32,90 € * netto
     (16,45 € * / 1 l)

     zzgl. Versandkosten

     Artikel op voorraad


     Je ontvangt jouw artikelen tussen 07.12.2022 en 08.12.2022

     Voor Kerstmis leveren? Het aftellen is nu begonnen!

     Bestel voordat de termijn verstreken is en wij leveren gegarandeerd voor 25 december.

     Dagen
     Uren
     Notulen
     Seconden

     gigazyme x-tra krachtige reiniger van schülke

     De instrumentreiniger op enzymenbasis Schülke Gigazyme x-tra is geschikt voor het reinigen van alle soorten thermolabiele en thermostabiele instrumenten en heeft een basisdesinfecterende werking. De combinatie van hoogwaardige enzymen en een innovatief oppervlakte-actieve systeem maken van dit toepassingsconcentraat een echte hoogwaardige reiniger.

     gigazyme x-tra krachtige reiniger - In één oogopslag

     • Voor thermostabiele en thermolabiele instrumenten en endoscopen
     • Zeer goede materiaalcompatibiliteit
     • Enzymen- en ternidesysteemcombinatie
     • Desinfecterende basiswerking voor de veiligheid van personeel en omgeving
     • Werkingsspectrum: bactericide (incl. M. terrae), virucide (HBV, HIV), fungicide
     • Geschikt voor ultrasoonbaden

     Beoogd gebruik

     Reinigings- en ontsmettingsmiddel

     Omvang van de levering

     • 1 fles gigazyme x-tra krachtige reiniger in de geselecteerde maat
     Pictogram:
     Signaalwoord: gevaar
     Gevarenwaarschuwingen: H302 – Schadelijk bij inslikken., H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel., H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
     Veiligheidsinstructies: P273 – Voorkom lozing in het milieu., P280 – Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming., P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen., P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]., P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., P501 - Inhoud/container afvoeren naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf.

     Meer informatie

     Klantbeoordelingen ⦁ gigazyme x-tra krachtige reiniger

     Wat andere klanten denken:

     - 23.05.2017

     Laatst bekeken